บริการ e-Statement

สมัครง่าย จ่ายสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

e-Statement คืออะไร ?

A money e-Statement service หรือ บริการแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อและใบเสร็จรับเงิน บัตรกดเงินสด A money อิเล็กทรอนิกส์ คือ บริการจัดส่งใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงิน บัตรกดเงินสด A money ทางอีเมล โดยผู้ที่สมัครใช้บริการนี้จะได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลของผู้สมัครทุกเดือน เพิ่มความสะดวกและไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหายหรือได้รับเอกสารล่าช้า โดยไม่มีการคิดคำนวณค่าบริการเพิ่มเติมใดๆ

สมัครบริการ E-statement ได้อย่างไร ?

สามารถสมัครรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือทางหน้าเว็ปไซต์ A money

สมัครบริการ E-statement มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับบริการใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์

จะได้รับ e-Statement ทันที หลังจากที่สมัครรับ e-Statement หรือไม่ ?

หลังจากที่ทำการสมัครรับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในรอบบิลถัดไป

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเปิดใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่ ?

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่เปิดใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการทำรายการเปลี่ยนที่เคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือ เปลี่ยนรหัสผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ A money

สามารถเปลี่ยนอีเมลที่ใช้รับ e-Statement ได้หรือไม่ ?

สามารถเปลี่ยนอีเมลที่ใช้รับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการทำรายการเปลี่ยนที่เคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ A money

สามารถยกเลิกการรับสมัครรับ e-Statement ได้หรือไม่ ?

สามารถยกเลิกการรับใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการทำรายการยกเลิกที่เคาท์เตอร์ A money ทุกสาขา หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ A money

หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดรายการต่างๆเพิ่มเติม เกี่ยวกับ e-Statement ทำอย่างไร ?

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้ e-Statement สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 0-2004-5000 เวลาทำการ 9.00 ถึง 18.00 น. ทุกวัน