คำถามที่พบบ่อย ติดต่อง่าย มั่นใจ ..ครอบคลุมไปทุกพื้นที่

ผู้สมัครบัตรกดเงินสด A money ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี*
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่บริการ

 

หมายเหตุ: * 20 ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน 60 ปี นับจากวันสมัคร

ต้องการสมัครบัตรกดเงินสด A money จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

สามารถสมัครบัตรกดเงินสด A money ผ่านทางเว็บไซต์ www.Amoney.in.th หรือยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สาขาและบูธ A money ด้วยตนเอง โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครมีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง
 2. เอกสารแสดงรายได้
  1. รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
   • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน) หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ปีล่าสุด ตัวจริง
   • บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน ตัวจริง
  2. รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
   • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

หมายเหตุ:

 • กรณีลูกค้ายื่นบัตรข้าราชการที่ไม่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ
 • กรณียื่นเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้แนบ บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

บัตรกดเงินสด A money สามารถนำไปรูดซื้อสินค้าหรือผ่อนชำระสินค้าได้หรือไม่?

บัตรกดเงินสด A money ใช้เพื่อการเบิกถอนเงินสดเท่านั้น ไม่สามารถรูดซื้อสินค้าหรือผ่อนชำระสินค้าได้

บัตรกดเงินสด A money สามารถเบิกถอนเงินได้ที่ใด และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินหรือไม่?

 • เครื่อง ATM ของ A money ทั่วประเทศ (ฟรีค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน)
 • เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย (มีค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 13 บาท ต่อรายการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการถอนเงินจะหักจากวงเงินในบัตรของลูกค้า ณ ตอนที่ทำรายการกดเงิน และจะแจ้งรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินรอบถัดไป)

บัตรกดเงินสด A money สามารถถอนเงินต่ำสุดและสูงสุดได้ครั้งละเท่าไร?

 • เครื่อง ATM ของ A money สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อครั้ง หรือธนบัตร (ทุกมูลค่า) ไม่เกิน 25 ใบ หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย สามารถถอนเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อครั้ง หรือตามวงเงินคงเหลือในบัญชี

ตรวจสอบวงเงินในบัตรได้อย่างไร?

สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อคงเหลือในบัตรกดเงินสดได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • เครื่อง ATM ของ A money ทั่วประเทศ
 • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ หมายเลข 0-2004-5000 เมนู *3

ตรวจสอบยอดที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระเงินได้อย่างไร?

สามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ www.Amoney.in.th โดยเลือกเมนู “บริการตรวจสอบยอดชำระ”และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. หมายเลขหน้าบัตรกดเงินสด A money
 2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 4 หลักท้าย ที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ
 3. วัน/เดือน/ปีเกิด
 4. วันเกิด เช่น จันทร์ อังคาร พุธ
 5. วงเงินบัตรกดเงินสด หลังจากนั้นกดปุ่ม “รายละเอียดยอดการใช้จ่ายสินเชื่อ”

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ของบัตรกดเงินสด A money เท่าไร?

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ 17 – 25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก