ข่าวประชาสัมพันธ์

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” ร่วมสนับสนุนโครงการ “COVID Thailand AID”

30/6/2563

PR.jpg
PR.jpg

“ไอร่า แอนด์ ไอฟุล” ร่วมสนับสนุนโครงการ “COVID Thailand AID”

นายซูสุมุ อิโตะ (กลาง) ผู้บริหารสายงานการขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินสมทบทุนให้กับอาสาสมัครกลุ่ม COVID Thailand AID เพื่อนำไปใช้ในการจัดเตรียมเป็นชุดยังชีพ สำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทั่วประเทศ

โดยการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “A money บัดดี้ชวนทำดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิดหลักของการสนับสนุนการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคมในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ โดยมี นางสาวนาตาลี นาคประเสริฐ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งกลุ่ม COVID Thailand AID ให้เกียรติรับมอบและถ่ายภาพร่วมกัน ณ อาคารประสานมิตรธานี สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ย้อนกลับ