ข่าวประชาสัมพันธ์

บัตรกดเงินสด A money ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี

4/8/2563

 

บัตรกดเงินสด A money ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ปรับลดเป็นสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
*ลูกค้าใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
*ลูกค้าสมาชิกทุกราย จะได้รับการปรับลด โดยอัตโนมัติ

ย้อนกลับ