ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอร่า แอนด์ ไอฟุล ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ

14/9/2563

นายซูสุมุ อิโตะ (กลาง) ผู้บริหารสายงานการขายและปฏิบัติการ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการส่งมอบเงินสมทบทุนให้กับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดสรรดูแลเด็กอ่อนอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ขวบ จำนวนรวมกว่า 60 คน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ โดยการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ    “A money บัดดี้ชวนทำดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิดหลักของการสนับสนุนการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคมในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ โดยมี นางสาวลัดดา ทองแสงแก้ว (ที่ 3 จากซ้าย)   รองผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ และ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เทียนทอง (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าบ้านสมวัย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ คลองเตย กรุงเทพมหานคร

 

ย้อนกลับ